Välkomna till

Kennel

Thunder's

Whippet

Solveig & Pär Ek

Haverdalsvägen 32

310 42 Haverdal

035-48 123